OpenShot Video Editor Manual – v1.3.0


Obsah

Úvod
Prehľad funkcií:
Snímka obrazovky
Začíname
Ak chcete začať s OpenShot Video Editor
Naučte sa OpenShot za 5 minút!
Krok 1 - Importujte fotografie & hudbu
Krok 2 - Usporiadajte fotografie na časovú os
Krok 3 - Pridať hudbu na časovú os
Krok 4 - Náhľad projektu
Step 5 – Exportovanie vášho videa
Krok 6 - Užite si OpenShot!
Hlavné okno
Prehľad
Nástrojová lišta
Function Tabs
Súbory projektu
Okno s náhľadom
Nástrojová lišta pre úpravu
Posuvník zväčšenia
Časová os
Tracks
Controlling Playback of Video
Keyboard Short-Cuts
Projects - Create, Open, and Save
Vytvoriť projekt
Save Project Screen
Open a Project
Import Files – Audio, Video, and Images
Method 1 - Drag & Drop
Method 2 - Drop Folder
Method 3 - Open With
Method 4 - Import Button
Image Sequences
Locate an Image Sequence
Import the Image Sequence
Drag and Drop Image Sequences
Pridať na časovú os
Create an Image Sequence
Edit an Image Sequence
Manage Files & Folders
Labels
Filters
Folders
Create a Folder
Move Files to a Folder
Remove a Folder
Add Files to Timeline
Drag and Drop
Add Multiple Files to the Timeline
Move & Trim Clips on Timeline
Move a Clip (Select Mode)
Trim a Clip (Resize Mode)
Slice a Clip (Razor Mode)
Nástrojová lišta pre úpravu
Separate Audio From Video
Only the Video
Only the Audio
Duplicate Clips
Vlastnosti klipu
Launch the Clip Properties Screen
Preview Changes
General Tab
Length Tab
Speed Tab
Layout Tab
Audio Tab
Video Tab
Effects Tab
Key Frames
Preset Animation
Preset Layout
Manually
Crop Effect
Rotate Effect
Fixed Rotation
Animated Rotation
Simple Rotation
Editor titulkov
Launch Title Editor
Create New Title File
Title Editor Window
Scrolling Titles / Credits
Animovaný titulkovač
Launch Animated Title Editor
Create New Animated Title
Prechody
Transition Screen
Add a Transition
Move a Transition
Resize a Transition
Switch the Direction
Transition Properties
Konvertovať na masku
Create a New Transition / Mask
Remove a Transition
List of Transitions
Efekty
Add an Effect
Adjust Effect Settings
List of Effects
Exportovať video
Launch Export Window
Simple Mode
Advanced Mode
Nahrať video
Export to XML
Project Types / Profiles
Nastavenia
Dependencies
Become an OpenShot Developer
The Big Picture
Getting the Latest Source Code
Setting Up Your Environment
Fixing Your First Bug
Sharing Your Changes with the OpenShot Team
Join the OpenShot Developers Team on LaunchPad
O OpenShot
OpenShot tím vývojárov
Ďalšie informácie
Copyright & Trademark
Licencia

Úvod

OpenShot Video Editor je program určený pre vytváranie a editáciu videa na Linuxe.   V ňom môžete ľahko kombinovať niekoľko videoklipov, zvukových klipov a obrázkov do jedného projektu, a potom exportovať video do mnohých bežných video formátov.

OpenShot je nelineárny video editor, čo znamená, že každá snímka videa je k dispozícii kedykoľvek a tak videoklip môžete vrstviť, zmiešavať a usporiadať veľmi kreatívnym spôsob. [Nbsp] Všetky úpravy videoklipu (strihanie, rezanie, atď ..) sú nedeštruktívne čo znamená, že pôvodný zdroj videa nie je nikdy zmenený.

Môžete použiť OpenShot na vytvorenie foto prezentácií, upravovať domáce video, vytvárať televíznu reklamu a on-line filmy, alebo na čokoľvek si zrovna spomeniete.

Prehľad funkcií:

 1. Podporuje veľké množstvo video, audio a grafických formátov (základom je ffmpeg)

 2. Integrácia Gnome (podporuje drag and drop)

 3. Viac stôp

 4. Clip resizing, trimming, snapping, and cutting

 5. Video prechody s náhľadmi v reálnom čase

 6. Kompozícia, prekrývanie obrázkov, vodoznaky

 7. Názvy šablón, vytváranie titulkov, 3D animované titulky

 8. SVG friendly, to create and include titles and credits

 9. Scrolling motion picture credits

 10. Jednofarebné klipy (vrátane alfa kompozície)

 11. Support for Rotoscoping / Image sequences

 12. Ťahaj a pusť časovú os

 13. Frame stepping, key-mappings: J,K, and L keys

 14. Kódovanie videa (na základe ffmpeg)

 15. Animácia kľúčovej snímky

 16. Digitálne priblíženie videoklipov

 17. Rýchlosť zmien na klipy (pomalý pohyb atď.)

 18. Vlastné prechody stieračky, lumas a masky

 19. Zmena veľkosti klipov (veľkosť snímku)

 20. Mixovanie zvuku a editácia

 21. Presets for key frame animations and layout

 22. Ken Burns effect (making video by panning over an image)

 23. Digitálne video efekty, vrátane jasu, gamma, odtieňov, odtiene sivej, chroma kľúč (modrá obrazovka / zelená obrazovka), a viac ako 40 ďalších video a audio efektov

Snímka obrazovky