Začíname

Ak chcete začať s OpenShot Video Editor

Môžete začať OpenShot z nasledujúcich spôsobov:

Z ponuky aplikácie

Vyberte Zvuk & Video >OpenShot Video Editor.

Príkazový riadok

Ak chcete začať OpenShot z príkazového riadku, spustite terminál a zadajte nasledujúci príkaz a stlačte Enter :

openshot [názov súboru]

Voliteľný [názov súboru] parameter môže byť buď audio alebo video súbor, alebo projekt OpenShot súbor (*. OSP).   Viac súborov môže byť tiež uvedené (s medzerami medzi jednotlivými súboru), a všetky súbory budú importované do jedinej inštancie OpenShot.

Otvoriť pomocou...

Ak chcete spustiť OpenShot z Nautilus, pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, video alebo zvukový súbor a vyberte Otvoriť pomocou > OpenShot Video Editor.   Alebo si vyberte Otvoriť pomocou > Otvoriť inou aplikáciou guimenuitem> openshot .