Hlavné okno

OpenShot Video Editor má jedno hlavné okno, ktoré obsahuje väčšinou informácií, tlačidiel, ponúk ak potrebujete upraviť váš video projekt.

Prehľad

Id

komponent

popis

1

Nástrojová lišta

Obsahuje tlačidlá pre otvorenie, ukladanie a export videa projektu.

2

Function Tabs

Switch between Project Files, Transitions, and Effects.

3

Súbory projektu

Všetky audio, video a obrazové súbory, ktoré boli importované do vášho projektu.

4

Okno s náhľadom

Toto je oblasť, ktorá bude prehrávaná na obrazovke.

5

Nástrojová lišta pre úpravu

Tento panel nástrojov obsahuje prepínacie tlačidlá slúžiace pre editáciu, strihanie a delenie klipov.

6

Posuvník zväčšenia

Tento posuvník nastaví veľkosť zobrazenia časovej osi.

7

Play-head / Ruler

Vládca zobrazuje čas-mierka, a červená čiara je play-hlavu.   play-hlava predstavuje aktuálnej pozície prehrávania.

8

Časová os

Časová os zobrazuje váš video projekt,každý klip a prechod v projekte.

9

Filter

Filtrovať zoznam zobrazených položiek (súbory projektu, prechodov a efektov), pomocou týchto prepínacích tlačidiel a textového poľa.   Zadajte niekoľko písmen z toho, čo hľadáte, a výsledky budú zobrazené.

Nástrojová lišta

Hlavný panel s nástrojmi guimenu> obsahuje tlaS a Upravi.

Id

komponent

popis

1

Nový projekt

Vytvorenie nového projektu s OpenShot súborom (*.OSP).

2

Uložiť projekt

Uloží aktuálny projekt.   Ak žiadny projekt nebol vytvorený, zobrazí sa dialóg obrazovky pre získanie viac informácií.

3

Späť

Vráti späť poslednú akciu

4

Znovu

Opakuje znovu predchádzajúcu akciu

5

Import súborov

Import 1 alebo viac súborov do aktuálneho projektu OpenShot.

6

Exportovať video

Exportovanie aktuálneho projektu do jedného video súbora.

Function Tabs

Tieto karty vám umožnia prepínať medzi 3 rôznymi funkciami: súbory projektu, prechody a efekty.   Položky v týchto kartách je možné pretiahnúť myšou na časovú os.

Súbory projektu

The Project Files section contains all files that have been imported into your project.  Before you can add an image, audio file, or video file to your project timeline, it must first be imported into your Project Files section.

Okno s náhľadom

The Preview Window is what controls the playback (or preview) of your video project.  Clicking the buttons under the preview window controls the playback, and outputs video to this area.  The size of this area can be modified by clicking and dragging on the handles (or lines) around this section.

Id

komponent

popis

1

Prejsť na začiatok

Prejsť na začiatok projektu.

2

Pretočenie

Pretočiť video z aktuálnej pozície prehrávania.

3

Prehrať / Pozastaviť

Prehrať alebo pozastaviť prehrávanie vášho projektu.

4

Rýchlo dopredu

Rýchly posun videa vpred z aktuálnej pozície prehrávania.

5

Preskočiť na koniec

Preskočiť na koniec projektu.

Nástrojová lišta pre úpravu

Nástrojová lišta úpravy vám umožní prepínať medzi rôznymi režimami editácie pre časovú os. Keď sa presúva alebo orezáva klip je potrebné zmeniť režim úprav pomocou tohto panela nástrojov.

Id

komponent

popis

1

Pridať stopu

Pridať novú časovú os na vrchol časových osí.

2

Režim výberu

Režim výberu umožňuje kliknúť a presunúť klipy.

3

Režim žiletka

Režim žiletky umožňuje rozdeliť klip, na ktoromkoľvek mieste v klipe.   Ak priťahovanie je povolené, kliknutím v blízkosti časového bežca, bude klip rozdelený presne pod časovým bežcom.

4

Režim zmeny veľkosti

Resize mode allows you to grab the edges of a clip and drag to resize (or trim) the clip.

5

Snap Mode

Snap mode allows clips to snap (or jump) to the nearest clip or play-head (if any are close) when you drop them.  Transitions will snap to nearby clips.  Also, clips and transitions will snap to the play-head's position.

6

Pridať značku

Add a new marker, which allows you to quickly jump back to this exact point while previewing.

7

Predchádzajúca značka

Skip to the previous marker (if any).

8

Nasledujúca značka

Skip to the next marker (if any).

Posuvník zväčšenia

The zoom slider allows you to change the time-scale of the timeline.  Zoom in to see the timeline more closely, or zoom out the see the entire project without scrolling.  You can either click the zoom buttons (on the left and right), or slide the zoom slider.  When dragging the slider, it will update the timeline when you pause or stop moving it.

Časová os

The timeline visualizes your project in a very graphical way.  Each clip is represented by a yellow rectangle.  Each track is represented by a blue rectangle.  The Play-head (red line) represents the current playback (or preview) position of your project.

Click anywhere on the ruler to jump to that point in time.  If you drag along the ruler, it will “scrub” the video, which is a fast, rough way to preview your project.

Id

komponent

popis

1

Ruler

The ruler shows the current time-scale of the timeline.

2

Play-Head

The Play-head represents the current playback position of your preview window.

3

Clip

A clip represents an audio, image, or video file.

4

Track

A track is similar to a layer.  The higher tracks show video and images above the lower tracks.  There is no limit to how many tracks a project can have.

Tracks

OpenShot uses tracks to layer videos and images.  The top most track is the top layer, and the bottom track is the bottom layer.  If you are familiar with layers in a photo editing application, then you should be quite familiar with this concept.  OpenShot will mix each layer together, just like a photo editing application.

For example, imagine a 3 track video project.  A sunset image should be used as the background, an image with lots of circles should be in the middle, and a logo should be on top.

Id

komponent

popis

1

Top Track

Clips on this track will be on top.  Logos and watermarks should be on this layer.  The OpenShot logo is on this track in the illustration.

2

Middle Track

These clips are under the top track, but above the bottom track.  The image with circles is on this track in the illustration.

3

Bottom Track

These clips are under all other tracks.  The sunset is on  this track in the illustration.

Controlling Playback of Video

Playing, Pausing, and Seeking are very important features in a video editor.  While you are creating a video project, you will need to playback the project over and over again.  While clicking on the Play button is an easy way to accomplish this, there are many faster ways.

Playback Methods

There are 8 ways to control the video playback in OpenShot.

  1. Click the Preview Toolbar (Play, Fast-forward, etc...)

  2. Dragging the Slider above the Preview Toolbar

  3. Dragging the Play-Head on the Ruler

  4. Clicking on the Ruler at any point

  5. Using Keyboard Shortcuts (J, K, L keys)

  6. Using the Arrow Buttons (Left, Right, Up, Down)

  7. Using the Space bar key (Play / Pause)

  8. Double-clicking on a user-defined marker

Keyboard Short-Cuts

A keyboard short-cut is a key (or keys) on the keyboard that saves you the trouble of moving your mouse and clicking.  It is often faster to type a key, than to point and click.  Here are all keyboard short-cuts in OpenShot:

key

popis

J

Rewind the video playback

K

Pause / Play

L

Fast-forward the video playback

Space bar

Pause / Play

Hore

Seek to previous maker (if any)

Dole

Seek to next marker (if any)

Left

Step backwards one frame (frame stepping)

Right

Step forwards one frame (frame stepping)

TAB

Switch between Resize and Select mode

Ctrl + Scroll Wheel

Zoom in & out of the timeline

Ctrl + Home

Seek to the beginning of the timeline

Ctrl + End

Seek to the end of the timeline

C

Slice all clips at the play-head position

CTRL + N

Create a new project

CTRL + O

Open an existing project

CTRL + F

Import a file (audio, video, or image)

CTRL + I

Import an image sequence

CTRL + W

Import new transition

CTRL + S

Save the current project

SHIFT + CTRL + S

Save the current project as...

CTRL + X

Export project as MLT XML

CTRL + E

Export the current project as a video file

CTRL + U

Upload current project as a video file to YouTube or Vimeo

CTRL + Q

Quit the program

CTRL + Z

Vráti späť poslednú akciu

CTRL + Y

Opakuje znovu predchádzajúcu akciu

CTRL + P

Edit the preferences

CTRL + T

Create a new title

CTRL + B

Create a new animated title

F11

Toggle full-screen mode

F1

Launch the help file (if installed)

CTRL + D

Capture and save the current frame of any non-audio clips that are overlapping the play-head, and add them to the project files.