Move & Trim Clips on Timeline

Once you have files (also referred to as clips) on the timeline, we need to arrange them onto tracks, and put them in the correct order.  Also, we will need to trim off the beginning and endings of the video clip (if needed).

Move a Clip (Select Mode)

 1. Switch to Select Mode (this is the default mode)

 2. Click on a clip.

 3. Drag the clip to a new position on the timeline, and drop it.

  * If snapping is enabled, the clip will jump to any close-by clips (or the play-head, if it is close-by).

Trim a Clip (Resize Mode)

 1. Switch to Resize Mode, by clicking on the resize icon.

 2. Move you mouse cursor over the right or left edge of a clip.

 3. Drag the edge of the clip to trim the video.

  * As you drag the edge of the clip, the preview window will display where the clip will begin or end (based on which side of the clip you are dragging).

Slice a Clip (Razor Mode)

 1. To slice a clip into 2 pieces, switch to Režim žiletka .

 2. The mouse cursor will change to a dotted line & razor icon.

 3. Click on a clip at the point you want to cut / slice it.

  * If snapping is enabled, the razor will jump to the play-head position, if it is close-by.

Nástrojová lišta pre úpravu

Nástrojová lišta úpravy vám umožní prepínať medzi rôznymi režimami editácie pre časovú os. Keď sa presúva alebo orezáva klip je potrebné zmeniť režim úprav pomocou tohto panela nástrojov.

Id

komponent

popis

1

Pridať stopu

Pridať novú časovú os na vrchol časových osí.

2

Režim výberu

Režim výberu umožňuje kliknúť a presunúť klipy.

3

Režim žiletka

Razor mode allows you to split a clip where ever you click.

4

Režim zmeny veľkosti

Resize mode allows you to grab the edges of a clip and drag to resize (or trim) the clip.

5

Snap Mode

Snap mode allows clips to snap (or jump) to the nearest clip or play-head (if any are close) when you drop them.

6

Pridať značku

Add a new marker, which allows you to quickly jump back to this exact point while previewing.

7

Predchádzajúca značka

Skip to the previous marker (if any).

8

Nasledujúca značka

Skip to the next marker (if any).