List of Transitions

Stmavuje viac či menej

Silne stmavuje a zas rozsvecuje

Stmavuje snímkovanie

Kruh z vnútra von

Kruh zvonku do vnútra

Hodiny zľava do prava

Hodiny sprava do ľava

Fraktál 1

Fraktál 2

Fraktál 3

Fraktál 4

Fraktál 5

Fraktál 6

Fraktál 7

Fraktál 8

Šrafované 1

Šrafované 2

Šrafované 3

Presýpacie hodiny 1

Presýpacie hodiny 2

Presýpacie hodiny 3

Presýpacie hodiny 4

Hory

Openshot logo

Puzzle 7 zo 7

Obdĺžnik z vnútra von

Obdĺžnik z vonku do vnútra

Piesok

Guľa

Abstraktná špirála 1

Abstraktná špirála 2

Veľká špirála

Stredná špirála

Špirála malá

Bodky

Hviezda 1

Hviezda 2

Vertikálne žalúzie z vnútra von

Vertikálne veľké žalúzie z vnútra von

Stieračka zdola hore

Stieračka uhlopriečkou 1

Stieračka uhlopriečkou 2

Stieračka uhlopriečkou 3

Stieračka uhlopriečkou 4

Stieračka zľava do prava

Stieračka sprava doľava

Zotrieť zhora nadol