O OpenShot

OpenShot vytvoril Jonathan Thomas (Jonathan.Oomph@gmail.com) v Auguste 2008 s cieľom poskytnúť stabilný, zadarmo a používateľský jednoduchý video editor.

OpenShot tím vývojárov

Jonathan Thomas

Jonathan.Oomph@gmail.com

Andy Finch

we.rocked.in79@googlemail.com

Olivier Girard

eolinwen@gmail.com

Maël Lavault

moimael@gmail.com

Prezrite si kompletný zoznam vývojárov:

https://launchpad.net/~openshot.developers/+members#active

Ďalšie informácie

To find more information about OpenShot, please visit the OpenShot Web page (www.openshot.org). To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, go to the OpenShot site on Launchpad.  To discuss OpenShot with other users, visit our user website & forum: http://OpenShotUsers.com/forum/

Copyright & Trademark

Copyright (C) 2011  Jonathan Thomas.  OpenShot(TM) is a registered trademark owned by Jonathan Thomas.

Licencia

Tento program je šírený za podmienok licencie GNU General Public, vydávanej Free Software Foundation; a to buď vo verzii 3 licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie. Kópiu tejto licencie možno nájsť na tomto odkaze link, alebo v súbore COPYING ktorý je súčasťou zdrojového kódu tohto program.