Klíčové snímky

OpenShot umí pro animaci klipu použít klíčové snímky. Klíčový snímek je bod v čase, který obsahuje mnoho nastavení jako velikost, pozici a průhlednosti. Existují dva způsoby, jak v OpenShotu nastavit klíčové snímky, manuálně nebo předvolbou.  

Přednastavená animace

K dispozici je mnoho přednastavených animací, jako přesun klipu zespodu obrazovky nahoru nebo pomalé přibližování klipu. Přednastavenou animaci přidáte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na klip a vyberte Animovat.

Přednastavené rozložení

K dispozici je mnoho rozložení, jako změna velikosti klipu a jeho umístění do rohu nebo vycentrování klipu. Přednastavené rozložení přidáte tak, že kliknete pravým tlačítkem na klip a vyberete Rozložení.

Manuálně

Klíčové snímky vytvoříte manuálně tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na klip a vyberete Vlastnosti. Přepněte na kartu Rozložení a z rozbalovací nabídky vyberte, který klíčový snímek chcete upravovat.

Každý klip má dva klíčové snímky, začátek klipu a konec klipu. Pokud existují nějaké rozdíly mezi počátečním a konečným snímkem, OpenShot rozdíl interpoluje na každý snímek a tím klip animuje. Následující nastavení jsou ovlivněna klíčovými snímky: Výška, šířka, X, Y a průhlednost.

Podívejte se například na tyto klíčové snímky:

Počáteční klíčový snímek:

X=-50, Y=0

Koncový klíčový snímek:

X =150, Y=0

Toto by ve výsledku znamenalo, že se bude klip pohybovat z levé do pravé části obrazovky. Rozdíl v nastavení X je interpolována mezi všemi snímky v klipu. Čím je klip delší, tím je animace pomalejší. Čím je klip kratší, tím je animace rychlejší.

Pokud chcete staticky změnit velikost a pozici klipu, nastavte počáteční a koncový klíčový snímek na stejné hodnoty:

Podívejte se například na tyto klíčové snímky:

Počáteční klíčový snímek:

X=-50, Y=-50

Koncový klíčový snímek:

X=-50, Y=-50

Toto by posunulo klip k pravému hornímu rohu obrazovky. Nešlo by však o animaci, protože počáteční a koncový klíčový snímek mají stejné hodnoty.

Potřebujete-li více než dva klíčové snímky, rozdělte klip na dvě části a na začátek každé části můžete nastavit klíčové snímky. Tímto způsobem můžete dosáhnout neomezeného množství klíčových snímků.