Προσθήκη αρχείων στην λωρίδα χρόνου

Αφού έχετε εισάγει αρχεία στο έργο σας, το επόμενο βήμα είναι να τα προσθέσετε στο χρονοδιάγραμμα.  

Μεταφορά και απόθεση

Για να προσθέσετε αρχεία από τα Αρχεία Έργου στο χρονοδιάγραμμα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Κάντε κλίκ σε ένα αρχείο.

  2. Σύρετε το πάνω απο την Λωρίδα Χρόνου και αποθέστε το.

  3. Το κλίπ θα προστεθεί τώρα στην Λωρίδα Χρόνου.

    * Μπορείτε να προσθέσετε μόνο 1 αρχείο την φορά χρησιμοποιώντας την μέθοδο αυτή.

Προσθήκη Πολλαπλών Αρχείων στο Χρονοδιάγραμμα

Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλαπλά αρχεία γρήγορα στο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει η λειτουργία Προσθήκη στο Χρονοδιάγραμμα .  Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτή, επιλέξτε όλα τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε στο χρονοδιάγραμμα, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Προσθήκη στο Χρονοδιάγραμμα .

Η οθόνη Προσθήκη στο Χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να εφαρμόσει ρυθμίσεις βαθμιαίας εισόδου και εξόδου στο κάθε κλιπ,  και μεταβάσεις μεταξύ των κλιπ, ή απλά να στοιβάξει τα κλιπ δίπλα δίπλα στο χρονοδιάγραμμα.  Τα αρχεία θα εισάγονται στην θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

Ταυτότητα (ID)

συστατικό

περιγραφή

1

Χρόνος έναρξης

Αυτή είναι η θέση στο χρονοδιάγραμμα (σε δευτερόλεπτα) που θα προστεθούν τα αρχεία.  Θα πάει στην προκαθορισμένη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής.

2

Κορυφαίο κομμάτι

Το κορυφαίο κομμάτι είναι το κύριο κομμάτι που θα προστίθενται τα κλιπ.  Αν δεν χρησιμοποιούνται μεταβάσεις, χρειάζεται μόνο το κορυφαίο κομμάτι.

3

Κατώτερο κομμάτι

Το κάτω κομμάτι χρησιμοποιείτε όταν χρειάζονται μεταβάσεις, και τα κλιπ εναλλάσσονται μεταξύ του κορυφαίου και κάτω κομματιού, με μεταβάσεις μεταξύ τους.

4

Βαθμιαία εμφάνιση (Fade)

Ο τύπος βαθμιαίας εμφάνισης για εφαρμογή σε ένα κλιπ.

5

Μήκος Βαθμιαίας Εμφάνισης

Το μήκος (σε δευτερόλεπτα) της βαθμιαίας εμφάνισης

6

Μετάβαση

Ο τύπος μετάβασης για προσθήκη μεταξύ των κλιπ.  Μπορείτε επίσης να διαλέξετε Τυχαία Μετάβαση, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται την ίδια μετάβαση ξανά και ξανά.

7

Μήκος Μετάβασης

Το μήκος (σε δευτερόλεπτα) της μετάβασης.

8

Μετακίνηση πάνω

Μετακίνηση των επιλεγμένων αρχείων πάνω στη λίστα.

9

Μετακίνηση κάτω

Μετακίνηση των επιλεγμένων αρχείων κάτω στη λίστα.

10

Ανακάτεμα Αρχείων

Ανακάτεψε τα αρχεία και τοποθέτησε τα σε τυχαία σειρά.

11

Αφαίρεση Αρχείου

Αφαίρεσε τα επιλεγμένα αρχεία από αυτή την οθόνη.