Λίστα Μεταβάσεων

Περσίδες από μέσα προς τα έξω

Περσίδες από μέσα προς τα έξω (μεγάλες)

Περσίδες (διασταυρούμενες)

Κύκλος από μέσα προς τα έξω

Κύκλος από έξω προς τα μέσα

Ρολόι από αριστερά προς τα δεξιά

Ρολόι από δεξιά προς τα αριστερά

Φράκταλ 1

Φράκταλ 2

Φράκταλ 3

Φράκταλ 4

Φράκταλ 5

Φράκταλ 6

Φράκταλ 7

Φράκταλ 8

Με διαγράμμιση 1

Με διαγράμμιση 2

Με διαγράμμιση 3

Κλεψύδρα 1

Κλεψύδρα 2

Κλεψύδρα 3

Κλεψύδρα 4

Βουνά

Σήμα του Openshot

Παζλ 7 επί 7

Πλαίσιο από μέσα προς τα έξω

Πλαίσιο από έξω προς τα μέσα

Άμμος

Σφαίρα

Ακαθόριστη σπείρα 1

Ακαθόριστη σπείρα 2

Σπείρα (μεγάλη)

Σπείρα (μεσαία)

Σπείρα (μικρή)

Βούλες

Αστέρι 1

Αστέρι 2

Περσίδες από μέσα προς τα έξω (κατακόρυφες)

Περσίδες από μέσα προς τα έξω (κατακόρυφες, μεγάλες)

Σάρωση από κάτω προς τα πάνω

Διαγώνια σάρωση 1

Διαγώνια σάρωση 2

Διαγώνια σάρωση 3

Διαγώνια σάρωση 4

Σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά

Σάρωση από δεξιά προς τα αριστερά

Σάρωση από πάνω προς τα κάτω