Εξαγωγή βίντεο

Μόλις ολοκληρώσετε ένα έργο, θα θέλετε να το εξάγετε στην σωστή μορφή, με βάση τις ανάγκες σας.   Το OpenShot έχει πολλά προκαθορισμένα σχήματα για να απλοποιήσει τη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν δύο λειτουργείες για την εξαγωγή ένος βίντεο στο OpenShot, Απλή και Προηγμένη λειτουργία.

Και οι δύο μοιράζονται έναν κοινό χώρο στο επάνω μέρος της οθόνης, Γενικές Επιλογέςguibutton>.

Εκκίνηση Παράθυρου Εξαγωγής

Για να ξεκινήσει το παράθυρο εξαγωγής, κάντε κλικ στο εικονίδιοΕξαγωγή βίντεοguimenuitem> guimenu>> guimenuitem>.

Απλή Λειτουργία

Το OpenShot έχει πολλές προκαθορισμένες μορφές εξαγωγής, οι οποίες καλύπτουν τα πιο κοινά σενάρια εξαγωγής. Επιλέξτε ένα Τύπο Έργουguibutton>, guibutton>, guibutton>, guibutton> . guibutton>,

Αποστολή στον Ιστό

Επιλέξτε Αποστολή στον Ιστό από την κορυφή αυτής της οθόνης για να επιλέξετε μεταξύ YouTube και Vimeo.  Είναι δύο πολύ συνηθισμένες ιστοσελίδες διαμοιρασμού βίντεο.  Θα επιλεγούν αυτόματα οι ρυθμίσεις εξαγωγής βίντεο που είναι συμβατές με την ιστοσελίδα, και θα εμφανιστεί η οθόνη Αποστολή Βίντεο μόλις το βίντεο ετοιμαστεί.

Προχωρημένη Λειτουργία

Οι προηγμένες επιλογές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από κάποιον που γνωρίζει το FFmpeg, δεδομένου ότι είναι τόσο εύκολο να δημιουργηθούν άκυροι συνδυασμοί κωδικοποιητών, μορφών και ρυθμίσεων ταχύτητας.   Ωστόσο, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις ρυθμίσεις, οποιαδήποτε υποστηριζόμενη μορφή FFmpeg μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η οποία ανοίγει δεκάδες πρόσθετες μορφές που μπορεί να χρησιμοποιηθoύν κατά τη διαδικασία εξαγωγής.   Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε το βίντεό σας ως μία ακολουθία εικόνας, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο αν σκοπεύετε να εισαγάγετε αυτό το βίντεο σε ένα πρόγραμμα που απαιτεί ακολουθίες εικόνων, όπως το Blender.

Επίσης, αν έχετε πρώτα επιλέξει τιμές για την Απλή Λειτουργία guibutton>, guibutton>,