Περί του OpenShot

Το OpenShotapplication> Jonathan.Oomph @ gmail.comulink>)

Ομάδα Ανάπτυξης του OpenShot

Jonathan Thomas

Jonathan.Oomph@gmail.com

Andy Finch

we.rocked.in79@googlemail.com

Olivier Girard

eolinwen@gmail.com

MaŽl Lavault

moimael@gmail.com

Δείτε την πλήρη λίστα των προγραμματιστών:

https://launchpad.net/~openshot.developers/+members#active

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή OpenShot, επισκεφτείτε παρακαλώ τον σύνδεσμο OpenShot Web page (www.openshot.org). Για να αναφέρετε κάποιο σφάλμα ή για να κάνετε κάποια πρόταση που αφορά αυτή την εφαρμογή ή αυτό τον οδηγό, επισκεφτείτε παρακαλώ τον σύνδεσμο OpenShot site on Launchpad. †Για να συζητήσετε για το Openshot με άλλους χρήστες, επισκεφτείτε παρακαλώ τον σύνδεσμο χρηστών μας & forum: http://OpenShotUsers.com/forum/

Copyright & Trademark

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2011 †Jonathan Thomas. † Το OpenShot(TM) είναι καταχωρημένο σήμα κατατεθέν από τον Jonathan Thomas.

Άδεια Χρήσης

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της GNU General Public License όπως δημοσιεύεται από το Free Software Foundation? Είτε της έκδοσης 3 της Άδειας, ή (κατά την επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση. Ένα αντίγραφο αυτής της άδειας μπορεί να βρεθεί σε αυτό το σύνδεσμο ulink>,