שכפול קטע

תכונה שימושית של אופןשוט היא היכולת להכפיל קטע, מעבר או מסכה. לשכפול עצם, לחצן עכבר ימני על העצם (כדוגמת קטע או מעבר), ובחירה בDuplicate (שכפול). זה יוסיף עותק מדויק של הקטע המשוכפל לציר הזמן. כולל נקודות כניסה ויציאה, אפקטים והנפשות תמונות מפתח.

השמוש השכיח ליכולת הDuplicate (שכפול), הוא לגזום קטע וידיאו עד סצנה מסויימת, ואז לשכפל אותו. ברגע שיש שני קטעים זהים, אפשר להשתיק את הקול באחד מהם, ולהעלים את הוידיאו במשנהו. זו דרך מהירה להפריד את ערוץ הקול מהוידיאו בקטע. כעת ניתן להזיז את הקול יחסית לוידיאו, או לסיים את הצגת הוידיאו ולהמשיך את הקול, על דיד גיזום הוידיאו. לעתים קרובות נעזרים בזה בסרטים, כששני אנשים מדברים. שומעים את קולו של האחד מדבר, ורואים את משנהו מאזין לו.