רשימת אפקטים

Bass (באס) - התאמת הצלילים הנמוכים

Black and White (שחור לבן) - שנוי הצבעים לשחור ולבן בהתבסס על סף בהירות.

Blur (טשטוש) - טשטוש בדומה לצילום לא ממוקד.

Brightness(בהירות) – תיקון בהירות התמונה.

Cartoon (סרט מצוייר) - הפיכת הסרט לסרט מצויר, שמוש בזיהוי קצוות.

Charcoal (צבעי פחם) - שנוי הסרט שיראה כמו ציור פחם

Chroma Hold (אחיזת צבע) - הפיכת הסרט לשחור\לבן פרט לצבע אחד.

Chroma Key (צבע מפתח) - הפיכת צבע מסויים לשקוף. ידוע גם בתור "מסך ירוק" או "מסך כחול".

Color Distance (מרחק צבעים) – חישוב המרווח בין הצבעים שנבחרו וצבעי המסך ושמוש בהפרש בתור הצבע החדש. (מאפשר אפקטים של נגטיב, הסחת צבעים ועוד).

Contrast (ניגודיות) - התאמת הניגודיות של הסרט.

Deinterlace (ביטול הבהוב) - המרת סרט שצולם במצב "הבהוב" למצב רגיל. (בעקר לסרטים שהוקלטו מקלטות וידיאו ישנות).

Distort (עוות) - עוות התמונה כמו זרימה של נוזל.

Echo (הד)– הוספת הד.

Edgeglow - זהוי קצוות וצביעתם בצבע "זורח".

Freeze (הקפאה) - הקפאת התמונה בוידיאו.

Gamma (גאמא) – תיקון ערכי גאמא (צבעים ובהירויות).

Glow (זורח) - הוספת אפקט של בוהק לסרט.

Gray-scale (אפרורי) - הפיכת הסרט לגוני אפור.

Hue (גוון) - תיקון גוון כוללני.

Invert (היפוך) - הפיכת צבעים, שנוי לתשליל.

Mirror (מראה) - חצית הסרט והוספת השתקפות (מראה). אנכית, אופקית או אלכסונית.

Nosync (אי-סינכרון) - התאמת מיקום התמונה מעלה ומטה, כשהחלק שנעלם מצד אחד מופיע מהצד השני.

Old Dust (אבק יושן) - הוספת כתמי אבק אקראיים על התמונה.

Old Film (סרט ישן) - התאמת גאמא ובהירות באקראי ליצירת אשליה של סרט ישן.

Old Grain (גרעיניות יושן) = הוספת רעש סטטי וגרעיניות על התמונה.

Old Lines (קווי יושן) - הוספת קוים אנכיים אקראיים לתמונה.

Oversaturate (רוויון יתר) - יצירת רוויון יתר של צבעים, כמו בסרטים ישנים.

Phaser (שלבים) - הוספת סדרת שיאים ומכות בקול, יצירת אפקט של סחף

Pixelate - הגדלת גודל הפיקסלים לטשטוש דמויות

Remove Blue (מחיקת כחול) - מחיקת הכחול מהתמונה.

Remove Green (מחיקת ירוק) - מחיקת הירוק מהתמונה.

Remove Red (מחיקת אדום) - מחיקת האדום מהתמונה

Rotate – Rotate an image statically or animated.

Saturation – Adjusts the saturation or intensity of the image.

Sepia – Adjust the color of the image to emulate black-and-white film that has had sepia pigment added.

Sobel – Detect and highlight the edges of objects.

Threshold – Reduces and mixes the colors of the image based on a threshold .

Treble – Adjust the high-pitched sound or tone.

White Balance – Adjust the white balance and color temperature.