יצוא לxml

יצוא הפרויקט לפורמט XML הקרוי MLT XML. קובץ XML זה יכול לשמש עבור Kdenlive או עבור melt לשורת הפקודה.