Duplisere klipp

En veldig nyttig funksjon i OpenShot er muligheten til å kunne duplisere klipp, overganger og masker.  For å duplisere et element, høyreklikk på elementet (som et klipp eller en overgang) og velg Dupliser.  Dette vil legge til en nøyaktig kopi av det dupliserte elementet på tidslinjen, inkludert inn- og utpunkter, effekter lagt til på klippet og animasjonsinnstillinger.

En vanlig måte å bruke Dupliser-funksjonen på er å justere et klipp ned til en bestemt scene og så duplisere klippet.  Når du har to identiske klipp kan du dempe lyden på det ene og skjule bildet på det andre.  Dette er en rask måte for å separere lyd og bilde i et klipp.  Nå kan du flytte lyden eller fortsette lyden mens du gjør bildesiden kortere.  dette er ofte brukt i filmer, når to personer snakker sammen.  De fortsetter å spille lyden fra den personen som snakker mens de viser den andre personens reaksjon.