Redigering av animerte tekster

Animerte tekster i 3D er like lette å lage som enkle bildebaserte plakater. Verktøyet for animerte tekster har disse funksjonene.

  1. Mange maler

  2. Enkel tekstredigering (tekstplakat, supertekst)

  3. Endre font og farge

  4. Gjennomsiktig bakgrunn

  5. Gir ut en sekvens av png-bilder (med alfakanal)

  6. Legger til tekstplakater i Prosjektfiler-området

  7. Integrasjon med Blender (et 3D-animasjonsprogram)

Start verktøyet for animerte tekster

For å lage en ny plakat, Klikk Tittel > Ny animert tittel.... Dette vil starte verktøyet for animerte tekster. Pass på at innstillingen "Blender programfil" i brukervalgene til stien til Blender (versjon 2.5 eller høyere kreves).

Opprett ny animert tekst

Id

Komponent

Beskrivelse

1

Velg mal

Velg en mal.

2

Vindu for forhåndsvisning

Forhåndsvis en rute av animasjonen.

3

Frame Selector

Velg en rute å vise

4

Oppdater

Oppdater forhåndsvisningen for å se endringer.

5

Endre Innstillinger

Endre de forskjellige animasjonsinnstillingene, som tekst, font, farge osv.

6

Generer

Generer en bildesekvens med den animerte teksten og legg den til i "Prosjektfiler".