Importuje pliki - audio, wideo i obrazy

Zanim będzie można użyć klipu w projekcie, należy go zaimportować. Jest dostępnych kilka sposobów na import klipu. Najprostszy to przeciągnięcie plików z Twojego komputera na obszar Pliki projektu.

Istnieją 4 różne metody na import klipu

Metoda1 - przeciągnij i upuść

 1. Uruchom OpenShot

 2. Przeciągnij i upuść wiele plików jednocześnie z Twojego komputera na okno Pliki projektu

Metod 2 - Wrzuć katalog

 1. Uruchom OpenShot

 2. Przeciągnij i upuść katalog zawierający pliki z Twojego komputera na okno Pliki projektu

  * Wszystkie pliki audio, wideo i obrazu zostaną zaimportowane z tego katalogu.

Metoda 3 - Otwórz za pomocą

 1. Używając przeglądarki plików w Gnome zaznacz jeden lub więcej plików

 2. Kliknij prawym klawiszem na zaznaczonych plikach i z menu kontekstowego wybierz Otwórz za pomocą innego programu...

 3. Wybierz OpenShot Video Editor (lub openshot)

  * także, gdy już zacząłeś pracę z programem OpenShot możesz wrócić do systemu plików i klikając prawym klawiszem dodać więcej plików jeśli potrzeba OpenShot . Zostaną dodane do aktualnie uruchomionej instancji programu OpenShot.

Metoda 4 - Przycisk Import

 1. Uruchom OpenShot

 2. Kliknij przycisk Importuj pliki na pasku narzędzi

 3. Zaznacz jeden lub więcej plików i kliknij Import